Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej

Koło działa przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a prezentowany projekt nosi nazwę ARES (Astrobiology and Radiation Experiments in Stratosphere). Jego założeniem jest wysłanie balonem stratosferycznym na wysokość ok. 30 km nad powierzchnię Ziemi wrażliwych na radiację ludzkich komórek skóry – prawidłowych keratynocytów oraz czerniaka. W ten sposób próbki dostaną się do stratosfery, gdzie warunki środowiskowe są tożsame do tych panujących obecnie na powierzchni Marsa. Umożliwi to sprawdzenie wpływu warunków subkosmicznych (przede wszystkim wysokich dawek radiacji) na funkcjonowanie komórek człowieka. W ramach badań zostanie podjęta próba opracowania biologicznego sensora radiacji w oparciu o komórki skóry oraz sprawdzenia wpływu wybranych substancji pochodzenia naturalnego w zakresie ich wykorzystania w farmakologicznej ochronie przed groźnymi dla komórek zmianami powodowanymi działaniem promieniowania elektromagnetycznego.

Więcej na: http://www.stn.umed.wroc.pl/k178/