Koło Naukowe KIWON

Zespół Działa przy Politechnice Wrocławskiej. Projekt “Energia Przyszłości” ma na celu opracowanie katalizatorów procesu suchego reformingu metanu. Wykorzystanie w procesie odpadowego dwutlenku węgla oraz metanu, wpisuje się w idee zielonej chemii oraz dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji CO2 do atmosfery.

Opracowane przez zespół katalizatory charakteryzuje wysoka odporność na odkładanie depozytu węglowego – kluczowy czynnik limitujący przeniesienie procesu do skali przemysłowej. Obniżenie temperatury procesu dzięki stosowaniu naszych katalizatorów pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze, jak również wytwarzać cenny surowiec do syntez chemicznych – gaz syntezowy (mogący również stanowić samodzielne źródło czystej energii).

Więcej na: https://www.facebook.com/knkiwonpwr/